Disclaimer

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Toch is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat.
SW Webontwikkeling sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de informatie die via deze website is verkregen.

Het is mogelijk dat via deze website toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen van derden.
SW Webontwikkeling kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze webpagina's of websites.

Copyright

De informatie, foto's en illustraties op deze site mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden overgenomen of in welke wijze dan ook worden gekopieerd of vermenigvuldigd.
Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Het beeldmateriaal afkomstig van derden vervult enkel een informatieve functie behorend bij de inhoud van de site of pagina en blijft het eigendom van de rechtmatige eigenaren, als zodanig aangegeven.

Privacyverklaring

Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met het doel waarvoor ze zijn verkregen.

Vragen en/of opmerkingen
Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u altijd contact met mij opnemen.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen?

Ga naar boven